Ingliz tilifanini o'qitish huquqini berish bo'yicha pedagogik qayta tayyorlash