PIRLS xalqaro tadqiqotlari dasturi doirasida o‘quvchilarning matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash
Dildora Rabbanayeva

PIRLS xalqaro tadqiqotlari dasturi doirasida o‘quvchilarning matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash

PIRLS: BOSHLANG‘ICH SINFDA O‘QUVCHILARNING MATNNI O‘QISH VA TUSHUNISH DARAJALARI SIFATINI BAHOLAB BERUVCHI XALQARO BAHOLASH TIZIMI